Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Bet kada galėsite išvalytii slapukus pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

IPERKU.LT suteikia garantija parduodamoms prekėms steikiame 1-24 menesių garantija {išskyrus: dėklam,apsauginėms plevelėms,kabeliams,rašikliams).

Garantijos terminas nurodomas prekės aprašyme.

 

IPERKU.LT pateikia pirkėjui prekės aprašymą,tokį kokį iperku gavo iš tiekėjo. Pardavėjas neatsako už galimus smulkius netikslumus prekės aprašyme.Pirkėjas gali pasitikslinti gaminio aprašymą internete ir juo vadovautis pirkdamas iš iperku arba pasikonsultuoti su mumis.

 

Garantijos sąlygos
Ši garantija skirta “IPERKU.LT” parduotuvėje pirktiems prietaisams. Garantija pradeda galioti nuo prietaiso  pardavimo/perdavimo datos, jeigu sutartis nenumato kitaip. Garantinis prietaiso laikotarpis nurodomas pirkimo dokumente.
„IPERKU.LT “ pasilieka teisę atsisakyti  taikyti garantiją, jei pažeistos žemiau išvardintos garantinės sąlygos ir (ar) prietaiso naudojimo instrukcijos.Kai pardavėjas pakeičia daiktą ar jo komplektuojamą detalę per nustatytą garantijos terminą, tai naujam daiktui ar komplektuojamai  detalei  taikomas tęstinis garantijos terminas.

 

Garantiniai įsipareigojimai nutraukiami šiais atvejais:

1.    Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisrai), netinkamos eksploatavimo sąlygos, naudotojo tyčios ar  neatsargumo;

2.    Atsiradus gedimams dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų;
3.    Pažeidimai atsiradę dėl patekusių pašalinių daiktų į prietaiso vidų, : smėlio, skysčio (korozija, oksidacija), maisto, vabzdžių ir pan.; nesilaikant prietaiso naudojimo taisyklių numatytų prietaiso instrukcijoje;

4.    Pažeidimai atsiradę po įsigijimo prietaisui nukritus, sutrenkus,mechaniškai pažeidus arba prietaisą transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas;

5.    Atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo;

6.    Pažeidus garantijos plomba

 

Garantiniai įsipareigojimai netaikomi  šiais atvejais:

7.    Prietaisas buvo sąmoningai sugadintas, ardytas;

8.    Prietaisas sugedo dėl nelegalių programų įdiegimo, ardymo.

9.    Jei gedimas arba nenormalus gaminio funkcionavimas kilo dėl virusinių programų veikimo.

10.    Jei gedimas atsirado naudojant eksploatacines medžiagas, priedus,  kurie nėra rekomenduojami gamintojo.

11.  Jei optinis diskų įrašymo įrenginys sugedo dėl jame sulūžusios naudotos informacinės laikmenos.

12.  Programinei įrangai, teikiamai kartu su prietaisu, kuriai numatyti licenciniai sutikimai, skirti galutiniam vartotojui.

13. Skystųjų kristalų (LCD) ekranuose leidžiamas nuolat švytinčių ar tamsių („mirusių“) taškų skaičius yra apibrėžtas gamintojo pateikiamose specifikacijose. Jei tokių taškų buvimas neviršija ekrano gamintojo nustatytų „mirusių“ taškų normų, jų buvimas LCD ekranuose nelaikomas gedimu ar broku.

14.  Prietaisas buvo naudojamas nesilaikant naudojimosi instrukcijos bei garantinio talono taisyklių.

 

Garantiniai įsipareigojimai laikrodžiams nėra taikomi:

-laikrodžio apyrankei, korpusui ir jų padengimui, maitinimo elementui, laikrodžių ekranams (sudaužius,subraižius);

-Pažeidus garantijos plomba

-laikrodžiams su žymiais korpuso mechaniniais pažeidimais (įskilęs stiklas , paveiktas cheminių medžiagų ir t. t.) ;

-jeigu buvo pažeistos laikrodžio naudojimosi taisyklės;

-jeigu laikrodis buvo taisomas ne garantinio remonto dirbtuvėse, jei jis buvo savarankiškai atidarytas.

 

Garantinio aptarnavimo taisyklės:

15.   Pirkėjas, pateikdamas prietaisą garantiniam remontui, privalo kartu pateikti pirkimo dokumentą (kasos  kvitą sąskaitą) ir garantinį taloną su pardavėjo antspaudu bei kitus reikalingus dokumentus, jei to reikalauja pardavėjas;

16.  Prietaisas turi būti priduodamas saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Jeigu prietaisas pristatomas be pakuotės, Pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, padarytus prietaiso transportavimo metu;

17.    Prietaisas ar jo komponentas yra priimamas pardavėjo, surašant prekės priėmimo – perdavimo aktą. Vienas akto egz. įteikiamas klientui;

18.    Be dokumento (perdavimo-priėmimo akto) prekė negrąžinama. Pametus perdavimo – priėmimo aktą, turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

19.    Dėl garantinio aptarnavimo atlikimo siūlome kreiptis į Pardavėją.

20.  Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu, gedimo nustatymu bei remontu, klientas apmoka savo sąskaita;

21.  Garantinio laikotarpio metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai, šalinami pardavėjo per 14-21 dienas nuo prietaiso perdavimo pardavėjui arba per 60  dienas, jei detalę reikia atsivežti iš užsienio;

22.    Prietaisas keičiamas arba grąžinami pinigai, jeigu gedimų, kurie atsirado eksploatuojant garantijos laikotarpiu, -  negalima pašalinti;

23.    Pardavėjas neatsako už sugedusiame duomenų kaupiklyje ar laikmenoje prarastą informaciją. Patariama nuolat daryti tokios informacinės medžiagos kopijas;

24.    Atsiimant prekę, būtina patikrinti ar grąžinama visa remontui atnešto prietaiso komplektacija. Dėl komplektacijos vėliau pretenzijos nepriimamos;

25.   Jei po prekės remonto apie prekės atsiėmimo galimybę informuotas klientas neatsiima prekės, po 6 mėn. nuo remonto užbaigimo „IPERKU“ turi teisę prekės ilgiau nebesaugoti.

Prietaiso eksploatavimo sąlygos:

26.   Santykinė oro drėgmė iki 95%, atmosferos slėgis muo 85kPa iki 108kPa;

27.   Vibracijos poveikiai: dažnis (10-55) Hz, pagreitis iki 10 m/s   (1g);

28.   Patalpoje negali būti kenksmingų medžiagų, sukeliančių koroziją, dulkių;

29.   Transportavimo metu esant minusinei  temperatūrai, prieš prietaisą įjungiant reikia palaikyti išpakuotą ne trumpiau nei 6 val normaliose klimatinėse sąlygose;

30.   Perkėlus prietaisą iš patalpos, kurioje aplinkos temperatūra aukštesnė į patalpą, kurioje aplinkos temperatūra žemesnė (ir atvirkščiai), prietaiso negalima jungti į elektros tinklą ne mažiau kaip 3-5 val;

31.   Visi prietaisai turi būti įžeminami, elektros tinklas turi būti techniškai tvarkingas, maitinimo įtampa 220V (±10%), dažnis 50Hz. Esant įtampos svyravimams, būtina naudoti įtampos filtrus ar stabilizatorius.

- temperatūra nuo (10,2) ºC iki (35,2) ºC;

- santykinė oro drėgmė – iki (93,3) % esant  (25,2) ºC temperatūrai.

- vibracijos poveikiai : dažnis (10-55) Hz, pagreitis iki 10m/s (1g).

- atmosferos slėgis nuo (84.3) kPa iki (107.3) kPa.

 

Dėmesio draudžiama:

32.   Prietaisą statyti tiesioginėje saulės šviesoje, arti šilumos šaltinio ar magnetinį spinduliavimą skleidžiančių įrenginių.

33.   Nuiminėti dangčius ar kitaip ardyti prietaisą.

34.   Ant prietaiso dėti sunkius daiktus.

35.   Valymui naudoti alkoholį ar kitus cheminius tirpiklius.

 

Siekdami išvengti nesusipratimų, patariame prieš atvežant sugedusį ar neveikiantį prietaisą garantiniam remontui būtinai susisiekti su mumis telefonu ar elektroniniu paštu, galbūt mums pavyks sutaupyti Jūsų brangų laiką ir lėšas nemokamu, geru patarimu.

Esant tinkamai priežiūrai, prietaisas gali Jums tarnauti daugelį metų.

Pagalba